GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Yên Mỹ - Thanh Trì

Email :  c1yenmy-tt@hanoiedu.vn

Điện thoại :02438611858

 

        1. Mô hình hoạt động

         - Coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện; 100% học sinh nhà trường được học 2 buổi/ngày; 3/13 lớp tiếp tục triển khai mô hình trường học mới VNEN trên tinh thần tự nguyện của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

         - Đề cao công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

         2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Các

bộ phận

Số lượng

Trình độ

TS

Nữ

Biên chế

H.đồng NN

Đảng viên

Đoàn viên

Th.s

Đ.học

C.đẳng

T.cấp

Không qua ĐT

BGH

2

2

2

 

2

 

1

1

 

 

 

TPT

1

1

1

 

 

1

 

1

 

 

 

GVCB

14

14

14

 

11

2

 

6

8

 

 

GVNK

4

4

4

 

2

2

 

2

2

 

 

NV

6

3

3

3

3

2

 

1

1

1

3

TS

27

24

24

3

18

7

1/27

(3,7%)

11/27

(40,7%)

11/27

(40,7%)

1/27

(3,7%)

3/27

(11,2%

3. Mục tiêu đào tạo

         Học sinh được trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phát triển toàn diện về văn, trí, thể mỹ cùng các kỹ năng cơ bản theo định hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

         4. Phương châm giáo dục

          Để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, trường Tiểu học Yên Mỹ luôn hướng tới xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

        5. Phương thức hoạt động của trường

      - Khuyến khích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi thành viên trong nhà trường. Mỗi nhà giáo không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương pháp giảng dạy nhất là hình thức tổ chức dạy học phù hợp tâm sinh lý của học sinh Tiểu học. “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo.

       - Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Kết hợp giảng dạy kiến thức theo chuẩn kiến thức, kỹ năng với coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, rèn kĩ năng sống, kĩ năng thực hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

     - Tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giao lưu, hoạt động Đoàn, Đội gắn với tổ chức các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề,...: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh,  Đêm hội trẳng rằm, đón Nô – en, …


TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN MỸ