Thông tin chi tiết:
Tổ 1, 2
Họ và tên Tổ 1, 2
Giới tính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Gồm các giáo viên dạy khối 1, khối 2, giáo viên TPT, giáo viên dự trữ, nhân viên thư viện đồ dùng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy lớp

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Viễn

Tổ trưởng – KT

1A

01665023960

vienthym@gmail.com

2

Trần Thị Bích Hạnh

Giáo viên

1B

01674070955

bichhanh1974@gmail.com

3

Khúc Thanh Thủy

Khối trưởng

2A

01646327547

gthuy83@gmail.com

4

Đặng Thị Phương

Giáo viên

2B

0936336826

phuongtpt1975@gmail.com

5

Lương Thị Thanh Hải

Giáo viên dự trữ

 

0436182178

 

6

Nguyễn Thanh Ngân

Giáo viên TPT

 

01664805858

nguyenthanhngan1509@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nhân viên TV –ĐD

 

0904544192

trihuy2011@gmail.com