Thông tin chi tiết:
Tổ chuyên
Họ và tên Tổ chuyên
Giới tính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Gồm Giáo viên Âm nhạc, Thể dục, Mỹ Thuật, Tiếng Anh, Tin học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy môn

Số điện thoại

Email

1

Vũ Thị Thúy

Tổ trưởng

Âm nhạc

0984405969

vuthuyngocminh050979@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Hường

Giáo viên

Thể dục

0974259644

huongson77@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo viên

Mỹ thuật

01634355944

congphungdinh@gmail.com

4

Nguyễn Mỹ Linh

Giáo viên

Tiếng Anh

0973854629

mylinh2305@gmail.com