Buổi nói chuyện giữa HS với cựu chiến binh ngày 22/12

CMHS tổ chức Noel cho HS

CMHS tổ chức Noel cho HS

CMHS tổ chức Noel cho HS

Uống sữa học đường

Viếng nghĩa trang liệt sĩ 

Chăm sóc bồn cây

Đại hội chi bộ 2017

Trung thu 2017

Trung thu 2017

Đại hội chi đội 5B

Đại hội chi đội 5B

Đại hội CNVC

Đại hội CNVC

Phát động tết trồng cây năm 2018

Phát động tết trồng cây năm 2018

Lễ kết nạp đội viên

Lễ kết nạp đội viên