A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH ĐI HỌC NGÀY 6/4

KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ ngày 06/4/2022 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ GD & Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Thực hiện các văn bản của UBND Thành phố Hà Nội: Công văn số 976/UBND-KGVX ngày 04/4/2022 về việc cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 của 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội; Công văn số 844/T.Tr-SGDĐT ngày 04/4/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội. về việc cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 của 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì trở lại trường học trực tiếp; Công văn số 192/PGD&ĐT của phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trở lại trường học trực tiếp.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Yên Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 06/4/2022 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động về các phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi trạng thái hoạt dộng của nhà trường “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát.

- Vững vàng vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID để thích ứng, thay đổi phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả giáo dục trong tình hình mới. Tận dụng “Thời gian vàng” 2 tháng cuối năm học để củng cố bổ sung kiến thức còn hổng của học sinh trong thời gian học trực tuyến.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập hiệu quả, an toàn trong việc phòng chống dịch COVID-19.

2. Yêu cầu             

- Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng CB, GV, NV, HS, lên trên hết, trước hết; Do đó việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống, dịch COVID-19 thực hiện phối kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và các hình thức dạy học khác với các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương, của nhà trường.  

- Nhà trường thực hiện đầy đủ các nội dung, qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu tối đa nguy cơ và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 trong trường học. Chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ để xét nghiệm, cách ly… ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả khi có dịch xảy ra theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

- Cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

- Chủ động linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình năm học 2021 - 2022 phù hợp với khung thời gian năm học. Tăng cường giám sát, điều chỉnh quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.  

- Nhà trường triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS; phối hợp chặt chẽ với gia đình HS theo dõi, quản lý sức khỏe của HS để phòng ngừa, phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời theo hướng dẫn.

 - Cha mẹ học sinh chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tiếp, trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên, của nhà trường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

II. NỘI DUNG

1. Quy mô: triển khai học trực tiếp 100% các lớp từ khối 1 đến khối 5

- Tổng số học sinh toàn trường: 475 học sinh

-  Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

2.Thời gian thực hiện

2.1. Thời điểm:

* Học trực tiếp:

- Từ ngày 06/4/2022 (thứ tư) đến hết ngày 08//4/2022 (thứ sáu), nhà trường chưa tổ chức bán trú tại trường, chỉ tổ chức dạy học 1 buổi/ngày (buổi sáng).

- Từ ngày 12/4/2022 (thứ ba) nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, các hoạt động bán trú, …. theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã xây dựng trong năm học 2021 - 2022; Tổ chức bán trú cho học sinh trên tinh thần tự nguyện đăng ký của CMHS.

* Học trực tuyến:

Học sinh đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế, do sức khỏe hoặc do điều kiện hoàn cảnh chưa đến trường học trực tiếp được (nếu có), giáo viên chủ động dạy học theo 2 hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến tại lớp theo chương trình, thời khóa biểu. Nếu số lượng HS học trực tuyến ít thì mở 1 phòng/khối và phân công 1 giáo viên/khối dạy trực tuyến kết hợp dạy trực tiếp. Trong trường hợp nhiều HS/ lớp nghỉ học do điều kiện sức khỏe (7HS trở lên) thì học trên phòng Zoom của GVCN.

2.2. Nội dung thực hiện:

* Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

- Ngày 04/4/2022 (14 giờ 00) họp HĐSP triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhà trường.

- Ngày 5/4/2022 cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động tổng vệ sinh, trang trí trường lớp, rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, vật tư y tế. ( Do đặc thù nhà trường đang trong quá trình xây dựng nên tạm thời khối 3,4 học tại trường THCS Yên Mỹ)

  • 20 giờ ngày 05/4/2022 (thứ ba) các lớp họp CMHS qua phòng học trực tuyến Zoom. (Nội dung họp CMHS triển khai tại Hội nghị họp Hội đồng sư phạm ngày 04/4/2022). Sau khi họp CMHS, giáo viên chủ nhiệm các lớp báo cáo nhanh với Ban giám hiệu các ý kiến và kết quả họp CMHS tại lớp

* Ngày 06/4/2022 (thứ tư) nhà trường đón HS trở lại trường:

Buổi học đầu tiên học sinh làm quen với trường lớp, các thầy cô tạo ấn tượng vui vẻ, phấn khởi đối với học sinh, giúp HS làm quen dần với việc học trực tiếp, hướng dẫn học sinh thực hiện công tác phòng chống dịch, không gây áp lực cho học sinh; Đặc biệt với học sinh lớp 1 ngoài các nội dung này, giáo viên giới thiệu lại cho học sinh về trường lớp, hướng dẫn học sinh làm quen với các hoạt động tại trường, …

- Với HS khối 3,4 (Sau khi thực hiện các yêu cầu bắt buộc thực hiện phòng dịch Covid) GV yêu cầu HS xếp hàng, tập hợp điểm danh trước khi di chuyển sang khu vực lớp học của THCS Yên Mỹ)

Buổi sáng: Thực hiện từ ngày 06/4/2022;

Khối

Giờ đón học sinh

Giờ tan học

 1, 2

Từ 7h40 đến 7h50

10 giờ 45 phút

3

Từ 7h30  đến 7h45

10 giờ 50 phút

 4,5

Từ 7h45 đến 8h

11 giờ 00 phút

Buổi chiều: Tiếp tục thực hiện từ ngày 12/4/2022;

Giờ đón học sinh: Từ 13 giờ 40 phút đến 13 giờ 55 phút.

  • Giờ tan học 16 giờ 10 phút tan học tiết 3; 16 giờ 45 phút tan học tiết 4
  • Nếu học sinh tham gia hoạt động trông giữ khối lớp 1, lớp 2 tan học 16 giờ 50;  Khối 3 tan học 17 giờ; Khối 4 và 5 tan học 17 giờ 5 phút.

3. Nguyên tắc thực hiện

- Học sinh đi học trực tiếp theo địa bàn xã xác định cấp độ dịch tại xã Yên Mỹ cấp độ 1 hoặc cấp độ 2.

- Trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của CMHS để tổ chức dạy học trực tiếp 2 buổi/ ngày  cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 và tổ chức bán trú cho học sinh theo nội dung của công văn số 773/SGDĐT-CNTT-KHCN ngày 29/3/2022 của Sở Giáo dục và đào tạo.

- Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn liên ngành số 489/HDLN:SGDĐT-SYT ngày 28/2/2022 của liên ngành Sở GD&ĐT và Sở Y tế Hà Nội về phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19;

- Nhà trường đảm bảo giáo viên chưa tiêm đủ vắc-xin phòng chống COVID-19 theo qui định của ngành y tế chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Có thể kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến hợp lý với những nội dung giảng dạy, đạt hiệu quả cao nhất; Chủ động sẵn sàng 2 phương án: dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến.

- Việc cho học sinh trở lại trường học cần phải phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Nhà trường trình và báo cáo kế hoạch đi học trực tiếp của nhà trường với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, xin  phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của nhà trường.

- Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo huyện xem xét, quyết định cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Có kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với lãnh đạo nhà trường

- Quán triệt đến toàn thể giáo viên phối hợp cùng với CMHS trao đổi thông tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh, phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị theo hướng dẫn của các cấp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học (trực tuyến, trực tiếp) phù hợp với tình hình của nhà trường.

- Xây dựng phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc COVI-19, có trường hợp mắc COVI-19 (F0), tiếp xúc gần (F1), tại nhà trường trình cơ quan chuyên môn phê duyệt.

- Tổ chức triển khai, tập huấn tới 100% CB, GV, NV; Triển khai tới toàn thể CMHS kế hoạch dạy học, phương án đón học sinh trở lại trường học trực tiếp của nhà trường.

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, vật tư y tế, đảm bảo khung cảnh sư phạm trường lớp, công tác vệ sinh môi trường và các điều kiện về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị; Tự đánh giá trường học an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID -19 theo qui định,

- Tổ chức kí cam kết giữa Hiệu trưởng với 100% CB, GV, NV, HS và CMHS về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19  theo qui định

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học theo các phương án đã xây dựng đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng dịch bệnh Covid-19 theo đúng hướng dẫn.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương và chỉ đạo của các cấp để có phương án dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục ứng phó kịp thời, thích ứng trong tình hình mới.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Triển khai kế hoạch dạy và học (trực tuyến, trực tiếp) của nhà trường tới 100% tổ viên giáo viên.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học đối với tất cả các môn học đảm bảo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ, phát triển được năng lực của người học.

- Phân công giáo viên, nhóm giáo viên lựa chọn video hoặc tự làm bài giảng mới theo kế hoạch dạy học của bộ môn; xây dựng phiếu giao việc, phiếu học tập cho học sinh theo từng bài, từng chủ đề, tiết dạy; đề kiểm tra thường xuyên (nếu có) để trao đổi, chia sẻ, tổng hợp thành nguồn học liệu dạy chung cho tổ chuyên môn.

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm túc các qui định đối với giáo viên khi dạy học.

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

- Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho CB, GV, NV, HS và CMHS; thực hiện phối hợp chặt chẽ với gia đình HS theo dõi, quản lý sức khỏe của HS để phòng ngừa, phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời theo hướng dẫn.

- Động viên học sinh trong các giờ học, tạo cho học sinh có tâm thế vui tươi phấn khởi, hào hứng học tập. Tổ chức các hoạt động tập thể tại lớp phù hợp với học sinh và đảm bảo các hoạt động PCD cho các em học sinh tham gia.      Thực hiện nghiêm qui chế chuyên môn khi dạy theo thời khóa biểu của nhà trường. Không được bỏ tiết, qua loa trong quá trình lên lớp, đảm bảo quyền lợi của HS. Thực hiện nghiêm túc các qui định đối với giáo viên khi dạy học trực tiếp, trực tuyến.

- Chủ động theo dõi sức khỏe học sinh hàng ngày, khi có học sinh có các biểu hiện bất thường về sức khỏe động viên và xử lý nhanh theo các nội dung đã được diễn tập, báo cáo về BGH nhà trường để kịp thời xử lý. Kiểm tra sĩ số học sinh hàng ngày, nắm rõ các trường hợp học sinh vắng mặt, trao đổi kịp thời với PHHS khi học sinh chưa đến lớp.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn phân công; hoàn thành và nộp các nội dung, sản phẩm theo đúng thời gian qui định. Thường xuyên mở email cá nhân, nhóm zalo để nhận và thực hiện nhiệm vụ do nhà trường thông báo.

- Liên hệ với học sinh, phụ huynh để nắm bắt chính xác thông tin của học sinh lớp chủ nhiệm, lớp giảng dạy về số điện thoại, email cá nhân, ... Thực hiện báo cáo định kỳ các nội dung liên quan về công tác chủ nhiệm lớp cho BGH nhà trường sau khi kết thúc tiết sinh hoạt lớp.

- Đối với những học sinh không có điều kiện học trực tiếp, giáo viên có thể  liên hệ giao bài giảng, phiếu học tập hoặc kết hợp dạy học trực tuyến cho học sinh nhằm đảm bảo tính đồng bộ và tránh thiệt thòi cho học sinh.

4. Đối với nhân viên y tế:   

- Cập nhật thường xuyên các thông tin về tình hình dịch bệnh, để phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tổng hợp số liệu từ GVCN hàng ngày về tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, báo cáo theo yêu cầu của nhà trường. Giám sát các hoạt động y tế trường học.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, cơ sơ thuốc theo yêu cầu của công tác y tế học đường. Chuẩn bị pano, bảng hướng dẫn, tuyên truyền để treo bên ngoài cổng trường, cầu thang, lớp học, … Phối hợp với giáo viên tổng phụ trách viết bài tuyên truyền và phát trên hệ thống loa nhà trường vào đầu giờ sáng và giờ ra chơi, …

- Thực hiện tốt các việc cần làm của nhân viên y tế trước khi học sinh đến trường và khi học sinh ở trường

5. Đối với nhân viên bảo vệ:

- Hạn chế tối đa người không có nhiệm vụ vào trường, cha mẹ học sinh giao và đón con ngoài cổng trường. Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt “5K”. Đảm bảo an toàn về tài sản, cảnh quan sư phạm của nhà trường.

6. Đối với học sinh

- Học sinh tham gia học tập theo thời khóa biểu và hoàn thành nội dung học tập theo yêu cầu của giáo viên,

- Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian ở nhà và học trực tuyến, học trực tiếp.

- Thực hiện nghiêm túc các qui định, đảm bảo an toàn khi tham gia học trực tiếp, trực tuyến.

- Thực hiện tốt các việc cần làm của học sinh trước và khi đến trường.

7. Đối với cha mẹ học sinh

- Phối hợp chặt chẽ với GVCN trong việc theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt của con trước khi đến lớp và quản lý giờ giấc đi học của con, đón con đúng giờ, không tập trung đông bên ngoài ngoài cổng trường khi đưa đón con.

- Thực hiện tiêm vắc-xin phòng dịch cho bản thân và con em mình theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn của đia phương; phối hợp chặt chẽ với nhà trường theo dõi, quản lý sức khỏe của con em mình để phòng ngừa, phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời theo hướng dẫn.

- Tạo điều kiện về vật chất, trang thiết bị để học sinh học tập trực tiếp, trực tuyến bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 an toàn.

- Nhắc nhở, đôn đốc con, em học tập tại nhà, không tập trung nơi đông người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đúng qui định.

Trên đây là Kế hoạch dạy học khi học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 06/4/2022 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022 của trường tiểu học Yên Mỹ. Yêu cầu CB, GV, NV, HS và CMHS thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Thanh Trì;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Ban đại diện CMHS và CMHS;

- Cổng thông tin điện tử của nhà trường;

- Lưu: VT.

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                       Phạm Thị Thu Hằng


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết