A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ

về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học

 

Thực hiện Công văn 489/HDLN-SGD&ĐT-SYT  ngày 28 tháng 2 năm 2022  của UBND TP Hà Nội, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học.

Công văn số 976/UBND-KGVX ngày 04/4/2022 về việc cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 của 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội; Công văn số 844/T.Tr-SGDĐT ngày 04/4/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội. về việc cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 của 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19;

Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì trở lại trường học trực tiếp.; Công văn 192/PGD ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trở lại trường học trực tiếp;

Kế hoạch số 45 /KH-THYM ngày 05/4/2022 của trường Tiểu học Yên Mỹ về việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp;

Trường Tiểu học Yên Mỹ xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học như sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC

 1. Công tác chuẩn bị
  1. Về công tác tổ chức
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cán bộ y tế trường học làm Phó Trưởng ban thường trực, các thành viên gồm đại diện trạm y tế xã Yên Mỹ, đại diện cha mẹ học sinh và các thành phần liên quan.
 • Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.
 • Giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế làm công tác y tế trường học làm đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong việc xây dựng kế hoạch, tồ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường.
 • Xây dựng kịch bản, giải pháp, diễn tập...báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, xây dựng kế hoạch giáo dục sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa phương; có phương án dạy và học phù hợp đối với học sinh hoàn cảnh khó khăn, sống xa cha mẹ...
 • Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học.
 • Kiện toàn các tổ an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19; bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định, tồ chức hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường.
 • Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho nhà trường (thực phẩm, nấu ăn, vệ sinh môi trường,...) cam kết đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch.
 • Xây dựng quy định kiểm tra chéo việc thực hiện giữa các lớp, các tổ...
 • Chuẩn bị đầy đủ về vật tư đảm bảo yêu cầu phòng dịch như: Dụng cụ vệ sinh, hóa chất khử khuẩn, thùng đựng rác thải y tế, rác thải sinh hoạt, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh,…theo quy định.
 • Phối hợp với y tế địa phương tổ chức tiêm vắc-xin COVID-19 cho học sinh theo hướng dẫn của y tế.
  1. Đối với học sinh

Yêu cầu, giám sát, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các nội quy phòng chống dịch bệnh của nhà trường.

  1. Đối với giáo viên

- Yêu cầu, giám sát, nhắc nhở giáo viên thực hiện nghiêm túc các nội quy phòng bệnh của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế:

 • Thông qua các hệ thống thông tin liên lạc gửi thông tin, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung:

+ Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh và cha mẹ học sinh.

+ Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường; nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cha mẹ học sinh cho con nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh nghỉ học ở nhà nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).

+ Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm.

+ Hướng dẫn cha mẹ học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi đưa, đón con.

 • Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.
 • Giáo viên của nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
 • Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Giáo viên cần tiêm đầy đủ vắc-xin COVID- 19 theo hướng dẫn của ngành y tế.
 • Tại trường, giáo viên cần thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng yêu cầu về quy định phòng dịch.
  1. Đối với nhân viên y tế
 • Liên hệ với trạm y tế xã Yên Mỹ để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường:

  + Thành lập (kiện toàn) Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban với các thành viên theo quy định.

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường.

+ Các thông báo, mẫu cam kết giữa các đơn vị cung cấp các dịch vụ (thực phẩm, nấu ăn, vệ sinh môi trường,...) và nhà trường được thiết lập nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch.

+ Bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDDT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học và bố trí khu riêng để cách ly y tế học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở (trong trường hp cần thiết).

+ Phân công cán bộ, giáo viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường.

 • Hằng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở giáo viên, học sinh từng lớp, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, những người cung cấp dịch vụ thực hiện theo danh mục những việc cần làm.
 • Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.
 • Khi phát hiện học sinh, (giáo viên, cán bộ nhân viên) nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế mặc đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên.
 • Kiểm tra hàng ngày và báo cáo Ban Giám hiệu để bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế, phòng cách ly tạm thời.
 • Tồng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường hàng ngày, tuần, tháng cho Hiệu trưởng/Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.

1.5. Đối với nhân viên bảo vệ

 • Hằng ngày tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Bảo vệ không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
 • Không cho cha mẹ học sinh, người không có nhiệm vụ vào trường ( khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường).
 • Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học (trừ trường hợp có ý kiến của nhà trường).
 • Những người không phải là cán bộ, giáo viên của nhà trường khi đến làm việc, bảo vệ phải thực hiện những việc sau:

+ Báo với Ban Giám hiệu nhà trường.

+ Đo nhiệt độ nếu có điều về sức khỏe thì không cho vào trường.

+ Yêu cầu khách khai báo y tế qua QR Code.

+ Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết.

+ Đeo khẩu trang đúng cách khi tiếp xúc với khách.

+ Yêu cầu khách đeo khẩu trang đúng cách.

 • Nhắc nhở, không để học sinh tự do tập trung, tụ tập đông tại sân trường, trước cổng trường.
 • Nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường đeo khẩu trang đúng cách, không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi.
 1. Công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn
 • Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, khử khuẩn trường học một lần trước khi học sinh đến trường học tập trung. Tiến hành bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà (nếu có thể), tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn, khuyến khích khử khuẩn bằng cách lau rửa.
 • Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức lau rửa, khử khuẩn phòng học, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh...
 • Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.
 • Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
 • Kiểm tra hàng ngày và bố trí đầy đủ, kịp thời xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
 • Tăng cường thông khí, sử dung quạt, hạn chế sử dụng điều hòa. Nếu sử dụng điều hòa, cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.
 1. Công tác tuyên truyền phòng bệnh
 • Tập huấn cho giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như: sốt, ho, khó thở; thực hiện những việc cần làm khi học sinh ở trường theo danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh ở trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19”.
 • Tập huấn, hướng dẫn đảm bảo nhân viên y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường và những việc cần làm của nhân viên y tế trường học.
 • Thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
 • Xây dựng các tờ rơi, áp phích và dán ở những nơi dễ thấy, xây dựng các thông điệp để có thể nhắn tin qua hệ thống thông tin liên lạc cho học sinh, cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch như vệ sinh cá nhân, những việc cần làm của học sinh...
 1. Công tác tổ chức, quản lý, triển khai các hoạt động trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh
  1. Không tập trung đông người trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho giáo viên và học sinh
 • Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm.
 • Tổ chức chào cờ và các hoạt động chủ điểm tại lớp học.
 • Bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lp.
  1. Nhà trường quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện những việc cần làm như sau:
 • Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên. Rửa tay vào các thời điểm: trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi ho, hắt hơi, sau khi vệ sinh các bề mặt.
 • Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay ảo để làm gỉảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.
 • Không đưa tay lên mắt, mũi miệng.
 • Cốc/bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn,... để dùng riêng tại lớp (nếu cần).
 • Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn...
 • Không khạc, nhổ bừa bãi.
 • Đeo khẩu trang đúng cách
 • Bỏ rác đúng nơi quy định.
 • Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.
 • Tránh kỳ thị, xa lánh hay trêu chọc với những bạn không may là F0.
  1. Điểm danh hàng ngày

Hàng ngày, trước khi vào bài học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có biểu hiện bất thường, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

  1. Tổ chức ăn bán trú
 • Nếu tổ chức ăn bán trú, nhà trường sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và ngành Giáo dục và Đào tạo, trong đó bảo đảm theo nguyên tắc tự nguyện, hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp.
 • Ưu tiên tồ chức ăn, ngủ, nghỉ tại ngay tại lớp học; giãn cách tối đa theo điều kiện của từng lớp.
 • Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn.
 • Vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tồ chức cho học sinh ăn (nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường).
 • Bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
 1. Đảm bảo công tác y tế, phòng cách ly y tế

Chuẩn bị danh mục thuốc, trang thiết bị y tế theo Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016; Quyết định 827/QĐ-SYT ngày 06/5/2015, Công văn số 3586/SYT-NVY ngày 23/7/2015 của Sở Y tế Hà Nội về việc về danh mục; bổ sung danh mục thuốc thiết yếu, trang thiết bị y tế dùng trong phòng y tế của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhà trường chuẩn bị sẵn sàng một số trang thiết bị, vật tư hóa chất phòng chống dịch khác như: Khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, xà phòng/nước rửa tay, hóa chất khử khuẩn (Cloramin B), trang phục bảo hộ (quần, áo, mũ, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, ủng/giày bảo hộ, găng tay y tế...), thiết bị đo Sp02, túi nilong màu vàng đựng chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm....

Bố trí 1 phòng cách ly tạm thời không có điều hòa, có tên biển, nội quy, có đầy đủ điều kiện, trang thiết bị theo quy định. Sau mỗi lần sử dụng phòng cách ly phải được khử khuẩn và bổ sung trang thiết bị đầy đủ. Khu vực cách lý có đủ nước sạch sử dụng, có xà phỏng rửa tay, thùng rác. Bố trí 2 thùng rác: 1 thùng rác đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm (màu vàng), 1 thùng rác đựng chất thải sinh hoạt (màu xanh). trang thiết bị, vật tư y tế cơ bản như: Có giường chuyên dụng, bàn, ghế làm việc, ghế ngồi cho người cách ly, dung dịch sát khuẩn tay nhanh có chứa ít nhất 60% cồn; bố trí nước uống, ca, cốc uống nước, khăn giấy lau mũi miệng thiết bị đo thân nhiệt cá nhân; máy đo huyết áp, thiết bị đo Sp02. Treo/dán tranh tuyên truyền, tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 ... Hạn chế đồ đạc không cần thiết.

 1. Công tác giám sát, đánh giá
 • Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường.
 • Phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc giáo viên, nhân viên y tế thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc giáo viên cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19” và “Những việc nhân viên y tế cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19”.
 • Phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh môi trường trường, lớp.
 • Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường hàng ngày, tuần, tháng và thông báo cho Ban Giám hiệu để biết và kịp thời có biện pháp xử lý.
 1. Công tác phối hp phòng chống dịch giữa gia đình và nhà trường
 • Cha mẹ học sinh nghiêm túc thực hiện và hướng dẫn các con thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh và cha mẹ học sinh.
 • Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để theo dõi sức khỏe học sinh.
 • Học sinh/cha mẹ học sinh tự theo dõi nhiệt độ, các biểu hiện như sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cha mẹ học sinh cho con nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường (giáo viên chủ nhiệm), đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
 • Cha mẹ học sinh không đến trường nếu đang trong thời gian cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc) hoặc có một trong các biển hiện như sốt, ho, khó thở... Cha mẹ học sinh báo cho nhà trường (qua giáo viên chủ nhiệm).
 • Không có nhiệm vụ thì không nên vào trường.
 • Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cá nhân cho học sinh khi đến trường (khẩu trang, bình nước uống cá nhân...). Hướng dẫn con em mình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay với xà phòng, ...
 • Trong quá trình học, cha mẹ học sinh cần phối hợp với nhà trường đưa đón con đúng giờ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.
 1. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 (F0), Fl, NGHI NGỜ TẠI TRƯỜNG HỌC
 1. Khi phát hiện F0 trong giờ học/làm việc tại trường

Trường hợp phát hiện F0 do thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại phòng cách ly của trường hoặc do gia đình thông báo cho nhà trường có trường hợp F0 hoặc do nhà trường tầm soát xét nghiệm có F0. Thực hiện 4 bước như sau:

Bước 1: Khi có trường hợp F0, báo ngay Hiệu trưởng/Ban Chỉ đạo/Tồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế trường học hoặc Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường chuyển ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng (nếu F0 do gia đình thông báo cho nhà trường hoặc F0 được phát hiện ở địa điểm không phải là phòng cách ly) hoặc tiếp tục cách ly tạm thời F0 ở phòng cách ly nếu phát hiện F0 do xét nghiệm nhanh tại phòng cách ly.

Bước 2: Hiệu trưởng/Ban Chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID- 19 của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế cấp xã Yên Mỹ đã được giao nhiệm vụ phân công để phối hợp hỗ trợ trường học xử lý trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ y tế trường học, cán bộ Trạm y tế xã đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ thực hiện khám, đánh giá tình trạng sức khỏe F0 để phối hợp chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19 theo quy định hoặc tư vấn, hướng dẫn cha mẹ học sinh đưa học sinh về nhà và báo y tế địa phương nơi cư trú để theo dõi và hướng dẫn điều trị theo quy định.

Bước 3: Đối với lớp học có học sinh F0

 • Giáo viên đang dạy lớp cho học sinh ngồi yên tại chỗ. Cán bộ y tế trường học và Ban Chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã phối hp tổ chức điều tra xác định các trường hp F1 ở trong lớp đó và các F1 khác ở ngoài lớp đó (nếu có) theo hướng dẫn của ngành y tế, sau đó cho F1 di chuyển đến phòng cách ly y tế (việc xác định trường hợp là F1 thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVỈD-19), cụ thể người tiếp xúc gần (Fl) là một trong số các trường hp sau:

+ Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...) với ca bệnh xác định (F0) trong thời kỳ lây truyền của F0.

+ Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.

+ Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

+ Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân.

* Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT >30.

 • Cán bộ y tế trường học và Ban Chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho các trường hp F1 của lớp, F1 đang có mặt tại trường.

+ Nếu không phải là Fl: Cho những học sinh này đi học trở lại bình thường.

+ Nếu F1 có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính: Xác định là F0; tiếp tục cho cách ly tại khu vực cách ly y tế tạm thời của nhà trường; Phối hợp đánh giá tình trạng sức khỏe F0 và tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý giống bước 2, mục II. 1.

+ Nếu F1 có kết quả xét nghiệm khảng nguyên nhanh âm tính: Thông báo cho cha mẹ học sinh đưa học sinh về nhà và báo y tế địa phương để thực hiện cách ly y tế theo quy định (Hỉện nay đang áp dụng công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần).

Bước 4:

 • Đối với lớp có học sinh F0: Sau khi xác định đối tượng là Fl, cho học sinh không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng (phòng chuyên đề) và khử khuẩn toàn bộ lp học bằng dung dịch khử trùng chứa 0,1% Clo hoạt tính.
 • Đối với học sinh các lớp học khác:

+ Nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường.

+ Nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần (Fl) với trường hp F0 thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường họp là F1 đó và xử lý F1 như Bước 3.

 1. Khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tại nhà, ngoài giờ học, làm việc

Thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường.

Thông báo cho cơ quan y tế  để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

Nhà trường cho học sinh nghỉ học ở nhà, báo y tế địa phương để xử lý theo quy định.

 1. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại trường học

Khi phát hiện học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường có một trong các triệu chứng như: sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứ giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp ... tại trường học thực hiện như sau:

Thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường và cha mẹ học sinh.

Cán bộ y tế trường học sử dụng trang phục y tế, cung cấp khẩu trang y tế (nếu chưa có), hướng dẫn đeo đúng cách cho trường hp nghi mắc. Chuyển trường hp nghi ngờ đến phòng cách ly y tế: Phân luồng lối đi từ khu vực có trường hp nghi mắc đến phòng cách ly tạm thời. Hướng dẫn trường hp nghi mắc di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng. Yêu cầu hạn chế tiếp xúc người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

Thông báo học sinh của lp, người xung quanh, yêu cầu đeo khẩu trang và nghiêm túc thực hiện 5K. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh âm tính: Các lớp học bình thường. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh dương tính: Triển khai 4 bước giống trường hp F0 tại mục II. 1.

Trên đây là Kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học của trường Tiểu học Yên Mỹ; yêu cầu CB, GV, NV, HS thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Thanh Trì;

- CBGV, NV nhà trường;

- Ban đại diện CMHS và CMHS;

- Trạm y tế Yên Mỹ

- Cổng thông tin điện tử của nhà trường;

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Phạm Thị Thu Hằng


 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết