A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN MỸ, NĂM HỌC 2022 - 2023

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/TT-BGD&ĐT ngày 04/09/20120 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã.

 Trường Tiểu học Yên Mỹ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Mục đích yêu cầu

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng  phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Điều tra chính xác số trẻ sinh năm 2016  trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ; tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Nhà trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.

2. Nội dung

          Tuyển sinh vào lớp 1

3. Độ tuổi

             - Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016)

- Trẻ em bị tàn tật khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ  7 đến 9 tuổi .

- Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

4. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển

          - Theo tuyến tuyển sinh được UBND huyện phê duyệt: Căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh, học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Mỹ. Học sinh tái định cư do giải phóng mặt bằng. Học sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn xã có xác nhận của chính quyền địa phương.

          - Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

          5. Chỉ tiêu

Tuyển vào lớp 1: 90 em đạt 100% tổng số trẻ trong độ tuổi.

6. Thời gian tuyển sinh

6.1. Thời gian cấp mã số cho học sinh

Cha mẹ học sinh nhận mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho học sinh dự tuyển vào lớp 1 tại trường Mầm non Yên Mỹ trước ngày 27/5/2022.

6.2. Thời gian tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 01/7/2022 đến ngày 03/7/2022.

Để hiểu rõ quy trình tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa – Nhân viên phụ trách công nghệ thông tin của nhà trường (SĐT: 0904544192).

6.3. Thời gian tuyển sinh trực tiếp (nộp hồ sơ tuyển sinh)

Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2022  đến 18/7/2022 (8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút)

          6.4. Lưu ý

          - Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2021.

- Tuyển sinh bổ sung: Ngày 19/7/2021, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao thì báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo); căn cứ vào tình hình cụ thể của  trường, địa phương, Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện phê duyệt cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2022 đến ngày22/7/2022.

6. Hồ sơ tuyển sinh

-  Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);

          - Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng kí thường trú của công an huyện  hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã. (Theo Luật cư trú hiện hành)

          7. Địa điểm nộp hồ sơ tuyển sinh

          Phòng Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Yên Mỹ.

8. Tổ chức thực hiện

- Chủ động phối hợp với Công an xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn, báo cáo kết quả điều tra về UBND xã; xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.(công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính)

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GDĐT huyện ra Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký và một số Ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến. Trong đó lưu ý, sau ngày 18/7/2021, trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.

- Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND xã,  và báo cáo với Phòng GDĐT.

- Ngày 18/7/2022: Báo cáo kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Ngày 24/7/2022: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023 của trường Tiểu học Yên Mỹ. Trường Tiểu học Yên Mỹ yêu cầu các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu kĩ kế hoạch và thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, khi có vấn đề vướng mắc cần báo về Ban giám hiệu để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: TRƯỜNG TH YÊN MỸ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết