A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 -2022

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN MỸ

Số: 52 /KH-THYM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Mỹ, ngày 26  tháng 5  năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/TT-BGD&ĐT ngày 04/09/20120 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 182/-TB/HU ngày 11/5/2021 của Huyện ủy Thanh trì về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã.

 Trường Tiểu học Yên Mỹ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Mục đích yêu cầu

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Điều tra chính xác số trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Nhà trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

2. Nội dung

          Tuyển sinh vào lớp 1

3. Độ tuổi

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015)

- Trẻ em bị tàn tật khuyết tật , trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ  7 đến 9 tuổi .

- Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

4. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển

          - Theo tuyến tuyển sinh được UBND huyện phê duyệt: Căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh, học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Mỹ. Học sinh tái định cư do giải phóng mặt bằng. Học sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn xã có xác nhận của chính quyền địa phương.

          - Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

          5. Chỉ tiêu

Tuyển vào lớp 1: 84 em đạt 100% tổng số trẻ trong độ tuổi.

6. Thời gian tuyển sinh

6.1. Thời gian cấp mã số cho học sinh

Cha mẹ học sinh nhận mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho học sinh dự tuyển vào lớp 1 tại trường Mầm non Yên Mỹ trước ngày 28/5/2021.

6.2. Thời gian tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 12/7/2021 đến ngày 14/7/2021.

Để hiểu rõ quy trình tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa – Nhân viên phụ trách công nghệ thông tin của nhà trường (SĐT: 0904544192).

6.3. Thời gian tuyển sinh trực tiếp (nộp hồ sơ tuyển sinh)

Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23/7/2021 đến 28/7/2021 (7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút)

          6.4. Lưu ý

          - Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

- Tuyển sinh bổ sung: Ngày 29/7/2021, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao thì báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo); căn cứ vào tình hình cụ thể của  trường, địa phương, Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện phê duyệt cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 1/8/2021.

6. Hồ sơ tuyển sinh

-  Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);

          - Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện  hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã. (Theo Luật cư trú hiện hành)

          7. Địa điểm nộp hồ sơ tuyển sinh

          Phòng Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Yên Mỹ.

8. Tổ chức thực hiện

- Chủ động phối hợp với Công an xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn, báo cáo kết quả điều tra về UBND xã; xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GDĐT huyện ra Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký và một số Ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến. Trong đó lưu ý, sau ngày 28/7/2021, trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.

+ Chủ động phối hợp với trạm y tế xã để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19)

- Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND xã,  và báo cáo với Phòng GDĐT.

    

Nơi nhận:

- Tổ Tiểu học; Phòng GD&ĐT Thanh Trì;

- Đồng chí Phó CT.UBND xã Yên Mỹ;

- Đài phát thanh, 03 khu hành chính xã Yên Mỹ;

  Bảng tin nhà trường (để thông báo);

- Các thành viên trong Ban TS nhà trường (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thu Hằng

 

 

                               

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan