19/03/22  Tin tức - Sự kiện  148
Hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)
 08/02/22  Tin tức - Sự kiện  176
Trước diễn biến và tình hình phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, việc đảm bảo về sức khoẻ cho học sinh tại trường học là vấn đề hết sức quan trọng. Để trẻ trong độ tuổi học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đến trường an toàn trước dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Sổ tay Hướng dẫn công tác phòng, ...
 08/02/22  Tin tức - Sự kiện  197
Trước diễn biến và tình hình phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, việc đảm bảo về sức khoẻ cho học sinh tại trường học là vấn đề hết sức quan trọng. Để trẻ trong độ tuổi học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đến trường an toàn trước dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Sổ tay Hướng dẫn công tác phòng, ...
 07/02/22  Tin tức - Sự kiện  183
Ngày 27/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT về Phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung).          Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện theo đúng các nội dung phòng, chống ...